PÄÄSIVULLE
ENERGIATARKASTELU, VERSIO 2,0


Lukijakommentti, lisätty 13.11.2003

 

tekn. tri Heikki Kurttila

Huomautus pohjoistornin sortumisen energiatarkasteluun

Mielestäni kuvatun pölypilven syntymiseen tarvittava energiamäärä on vielä suurempi, kuin mihin Reijo Yli-Karjanmaa on laskelmissaan päätynyt. Se on 3,5 – kertainen! Alla on laskelma.

Ilmakaasun laajenemiseen vakiopaineessa tarvittava entalpian (lämpömäärän) muutos saadaan termodynamiikan perusteiden mukaan yhtälöstä:

 

 

missä

ΔH = entalpian muutos,

K = ilmakaasun adiabaattivakio = 1,4,

pa = ilman paine = 1,01 x 105 Pa,

ΔV = ilman tilavuuden muutos, = 2,4 x 1,66 x 106 m3 = 3,98 x 106 m3.

 

1,41 x 1012 J !

Näin paljon tarvittaisiin energiaa, kuten palamis- ja potentiaalienergia sen lisäksi, että energiaa tarvittiin myös mm. rakenteiden murskaamiseen ja taivuttamiseen.


Reijo Yli-Karjanmaa vastaa: (14.11.)

Olisi pitänyt huomauttaa, että käyttämäni fysiikka on lukiotasoista. Mutta varmaankin näin on kuin laskit, jos kaasu on ilmaa.   Jätin oikeastaan kaasun laatukysymyksen avoimeksi. Jos räjähdysaineiden käyttöä ei suljeta pois, niin kaasu voi olla suureltakin osin muuta kuin ilmaa (pölyä, vesihöyryä, typen oksideja, hiilidioksidia yms.).  Lisäksi räjähdysaineita käytettäessä eikö työtä tehdä paitsi ulkoilman painetta vastaan myös betonin aiheuttamaa vastusta vastaan (pulverisointi), joten laskut mutkistuvat ja taitavat olla mahdottomiakin suorittaa. Arvioita toki voidaan esittää.   Itsehän laskin vain pölypilven laajentamistyön ja arvioin betonin pulverisointiin tarvittavaa energiaa. Näiden summa on jo noin kaksinkertainen talon potentialienergiaan verrattuna. Lisäksi arvioin näiden  tuntemattoman suuruisten energiantarpeiden voivan olla moninkertaisia tähän laskettuun ( noin 200 000 kWh) verrattuna.   Niin, että ei kai tässä mitään ristiriitaa ole suuremmin.